Dispense: i KPIs dello strumento SNTool a scala urbana