Β.3.3 – ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ/ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ