Περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό για την Βιωσιμότητα Κτιρίων και Αστικών Περιοχών το οποίο απευθύνεται κυρίως σε  Συμβούλους - Μελετητές, Μηχανικούς, Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες

Περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό για την Βιωσιμότητα Κτιρίων και Αστικών Περιοχών το οποίο απευθύνεται κυρίως σε  Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων,  Εκπροσώπους δημοτικών αρχών, Δημόσιων Οργανισμών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών.